Poetry EXPO 2020

朝吹亮二
榎本櫻湖
川島雄太郎
紫衣
十田撓子
野崎有以
平田詩織
​藤本徹

archaeopteryx


Author
Roji Asabuki
Saclaco Enomoto
Yutaro Kawashima
Shi
Toko Toda
Ai Nozaki
Shiori Hitata
Toru Fujimoto

Publisher
archaeopteryx